Over ons

Het regioplatform is een initiatief van Noordwest Ziekenhuisgroep, Zorgcirkel, Omring en Dijklander Ziekenhuis. Bij diverse projecten zijn ook andere zorgaanbieders aangesloten, zoals HZW (huisartsen Waterland Zaanstreek). Het regioplatform is ontstaan vanuit het besef dat we alleen samen de grote uitdagingen in de zorg voor kwetsbare ouderen het hoofd kunnen bieden. Want niet alleen neemt in Noord-Holland het aantal kwetsbare ouderen een vlucht, ook de zorgkosten stijgen en de schaarste in zorgpersoneel blijft toenemen. 

Gezamenlijk hebben we in diverse thema’s en projecten concrete resultaten geformuleerd die bijdragen aan het toegankelijk houden van zorg en het vergroten van regie van de patiënt/cliënt.  

Het regioplatform is georganiseerd als netwerkorganisatie en bestaat naast werk- en projectgroepen uit een (programma)kernteam, een zorgtafel en een team digitale transformatie. De patiëntparticipatie wordt aangestuurd in een klankbordgroep. 

Contact

Voor meer informatie over het regioplatform kunt u contact opnemen met Andrea Poodt, programmamanager regioplatform.
Bel 06 53935204 of mail naar a.poodt@regioplatformnh.nl